Nabídka

Služby, které nabízíme

  • Provádění revizí, kontrol a zkoušek vyhrazených plynových zařízení bez omezení druhu plynu !!! a omezení výkonu, revizí tlakových nádob stabilních, parních a kapalinových kotlů, odborné prohlídky kotelen a výměníkových stanic
  • Vypracování potřebné dokumentace plynových a topných instalací (místní provozní řády, revizní knihy, pokyny pro provoz, školení) dle obecně platných právních norem, zákonů, nařízení, vyhlášek a doporučení v aktuálním znění
  • Provozování tepelných zdrojů (pravidelná obsluha zařízení bytových družstev, činžovních domů, kancelářských a průmyslových budov či areálů včetně servisu a periodických prohlídek vyplývajících z charakteru instalace)
  • Montážní práce v oborech sanita, plyn a topení v neomezeném rozsahu. Plynová zařízení – od těch nejmenších až po kotelny s jakýmkoliv rozsahem. Sanita a topení jakéhokoliv rozsahu a typu včetně tepelných čerpadel. Dodávky je možné realizovat i se souvisejícími subdodávkami – společnost má oprávnění v oboru elektro a stavebních úprav a samozřejmě prověřené a zkušené subdodavatele
  • Jako jedni z mála, vyjma samozřejmě společností RWE a Pražská plynárenská, které to mají dané z podstaty, jsme schopni provádět pravidelné provozní kontroly STL, VTL a VVTL regulačních stanic po čtyřech měsících naším speciálním týmem patřičně proškolených a zkušených pracovníků
  • Školení BOZP
  • Prodáváme detektory výskytu topných plynů a spalin
  • Zajištění projekčních prací včetně příslušných inženýrských činností
  • Cenové nabídky na prováděné činnosti zpracováváme samozřejmě zdarma
Gaseco
Provádíme revize plynových zařízení a tlakových nádob. Nabízíme vypracování potřebné dokumentace. Poskytujeme montážní práce v oborech sanita, plyn a topení v neomezeném rozsahu. Zajišťujeme pravidelné provozní kontroly regulačních stanic. Prodáváme detektory výskytu topných plynů a spalin.

Pobočka Praha

Gaseco spol.s r.o.
Krymská 273/12
101 00 Praha 10 - Vršovice

Pobočka Mariánské Lázně

Gaseko spol.s r.o.
Franze Kafky 831/9
353 01 Mariánské Lázně