Příklady pro revize a kontroly typických instalací

médium zemní plyn

Samostatná místnost pro vytápění (není součtem výkonů zařízení kotelnou) – revize plynového zařízení (PZ) jednou za až max. 3 roky – kontrola PZ každý rok mimo roku, kdy je revize PZ

Vyplývá ze zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb., ČSN 38 6405, TPG 704 01, ČSN EN 1775

Pokud je v místnost tlaková nádoba stabilní (TNS) – např. expanzomat topného systému – provozní revize TNS jednou za rok – vnitřní revize TNS jednou za 5 let od data výroby nádoby a současně provozní revize TNS – tlaková zkouška TNS jednou za 9 let a současně provozní revize TNS

Vyplývá ze zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., ČSN 69 0010 a ČSN 69 0012

Jednorázově (nemění se a neobnovuje po dobu provozu zařízení ve stejné konfiguraci) – školení osoby odpovědné za provoz PZ a případně i TNS – pokyny pro provoz

Vyplývá z výše uváděných předpisů

Kotelna (místnost se součtem výkonu kotlů i ohřívačů TV – buď jeden nad 50 kW nebo dva a více nad 100 kW) – revize plynového zařízení ( PZ) jednou za až max. 3 roky – kontrola PZ každý rok mimo roku, kdy je revize PZ

Vyplývá ze zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb., ČSN 38 6405 a ČSN 07 0703

– odborná prohlídka kotelny

Vyplývá z vyhl.č. 91/1993 Sb., NV č.105/2005 Sb. a ČSN 07 0703

Pokud je v místnost tlaková nádoba stabilní (TNS) – např. expanzomat topného systému – provozní revize TNS jednou za rok – vnitřní revize TNS jednou za 5 let od data výroby nádoby a současně provozní revize TNS – tlaková zkouška TNS jednou za 9 let a současně provozní revize TNS

Vyplývá ze zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., ČSN 69 0010 a ČSN 69 0012

Jednorázově (nemění se a neobnovuje po dobu provozu zařízení ve stejné konfiguraci) – školení topiče ( zemní plyn, topení a případně TNS) – místní provozní řád ( MPŘ) – revizní kniha jednotlivých spotřebičů – revizní kniha plynovodu ( při větších instalacích, spec. ČSN 38 6420)

Vyplývá z výše uváděných předpisů

Gaseco
Provádíme revize plynových zařízení a tlakových nádob. Nabízíme vypracování potřebné dokumentace. Poskytujeme montážní práce v oborech sanita, plyn a topení v neomezeném rozsahu. Zajišťujeme pravidelné provozní kontroly regulačních stanic. Prodáváme detektory výskytu topných plynů a spalin.

Pobočka Praha

Gaseco spol.s r.o.
Krymská 273/12
101 00 Praha 10 - Vršovice

Pobočka Mariánské Lázně

Gaseko spol.s r.o.
Franze Kafky 831/9
353 01 Mariánské Lázně