Reference

Zakázky, které jsme realizovali, firmy, se kterými spolupracujeme

K našim dlouholetým obchodním partnerům (mimo jiné) patří  společnost Bonett (revizní a servisní činnost na nových i stávajících plnících a čerpacích stanicích CNG/LPG), společnost Air Products  (revizní a servisní činnost na nových i stávajících instalacích tlakových stanic, zásobníků a rozvodů technických plynů), společnost Aquacentrum Praha (spolupráce v oblasti revizní a servisní činnosti na nových i stávajících plnících stanicích CNG),  společnost BGS Biogas  (uvádění do provozu, revizní a kontrolní činnost v oblasti bioplynového hospodářství), společnost Správa majetkového portfolia Praha 3 (revizní, kontrolní a servisní činnosti kotelen na zemní plyn a výměníkových stanicích bytových objektů)) a mnoho dalších.

K výjimečné pak patří naše spolupráce se státní odbornou organizací TI ČR, ať už v oblasti uvádění vysokotlakých zařízení do provozu či v úspěšných zkouškách zdrcující většiny námi proškolených adeptů na montážní pracovníky či revizní techniky plynových zařízení.

 

Výběr z referencíNěkteré z našich realizovaných i probíhajících dodávek

SBD PED – Tusarova 34, Praha 7

Celoroční správa plynových zařízení bytových objektů společenství BD

Realizace: pravidelně od léta 1998

Armat Praha – Vrchlického 164/16, Praha 5

Revizní a kontrolní činnost v rámci komplexního servisu mezinárodního potravinového řetězce Hromadná školení a příprava adeptů na montážní pracovníky plynových zařízení pro zkoušky na TI ČR

Realizace: od roku 2014

Rotarex Praha – Tachov

Rozvody technických plynů v areálu společnosti, revizní a kontrolní činnost na plynových a tlakových zařízení

Realizace: průběžně již několik let

Eutit – Stará voda 196, Mariánské Lázně

Rozvody technických plynů v areálu společnosti, revizní a kontrolní činnost na plynových a tlakových zařízení

Realizace: průběžně již několik let

Auto Palace Group – Na Chodovci 2457/1, Praha 4

Revizní a kontrolní činnost na plynových a tlakových zařízení na pobočkách společnosti

Realizace: průběžně již několik let

Svoboda Press – Sazečská 8, Praha 10

Rozvody zemního plynu, vody, chlazení a odpadního tepla v areálu společnosti, revizní a kontrolní činnost na plynových a tlakových zařízení

Realizace: průběžně již několik let

nkt cables – Vrchlabí

Revizní a kontrolní činnost na plynových a tlakových zařízení v areálu společnosti

Realizace: průběžně již několik let

Kateřina Schwippelová – Zadní Třebaň

Rekonstrukce kotelen po záplavách, revizní a kontrolní činnost na plynových a tlakových zařízení

Realizace: průběžně již několik let

Office Centrum MUDr. Vydra – Pobřežní 13, Praha 8

Rekonstrukce kotelny a topení po záplavách, revizní a kontrolní činnost na plynových a tlakových zařízení

Realizace: průběžně již několik let

Pragochema a.s. – Přátelství 550, Praha 10

Rekonstrukce venkovních rozvodů zemního plynu v areálu a kompletní plynofikace všech objektů v areálu, revizní a kontrolní činnost na plynových a tlakových zařízení

Realizace: průběžně již několik let

Chemoprag s.r.o., Paťanka – Praha 6

Dodávka a montáž ležaté kanalizace, vodovodní přípojky, rozvodů SV, TUV, cirkulační vody a zařizovacích předmětu, revizní a kontrolní činnost na plynových a tlakových zařízení

Realizace: průběžně již několik let

Královský pivovar Krušovice

Rekonstrukce skladu chmele na reprezentační prostory – rozvod podlahového vytápění, sanitární rozvody včetně zařizovacích předmětů

Bauholding centrum – nám. Republiky, Praha 1

Dodávka a montáž měřící a regulační techniky pro kotelnu a kuchyni, plynovod pro kotelnu včetně zapojení kotlů

Hypobanka – nám. Republiky, Praha 1

Dodávka a montáž měřící a regulační techniky pro kotelnu, plynovod pro kotelnu včetně zapojení kotlů

Czech International, logistický areál – Nupaky

Výstavba vnitrozávodních plynovodů vedených v zemi, měřící a regulační zařízení pro objekty a plynovody pro kotelny včetně zapojení hořáků

Hotel K + K – Ve smečkách, Praha 1

Montáž kanalizace, rozvodů teplé, studené a cirkulační vody, montáž zařizovacích předmětů

APEX Jesenice

Dodávka a montáž rozvodů SV, TUV a odpadů včetně zařizovacích předmětů

ZŠ Čestlice

Plynofikace školy a rekonstrukce ústředního topení

Městská část Praha 5

Výměna stávajících dvouregulačních kohoutů za ventily s termostatickou hlavicí ve třech objektech MČ

IMATEK s.r.o. – Přátelství 550 / 999, Praha 10

Plynofikace výrobních hal, dodávka a montáž plynové kotelny