Činnosti

Orientační ceník revizí, kontrol a zkoušek

  • Úkony prováděné 1x za 3 měsíce
  • Úkony prováděné 1x za 4 měsíce
  • Úkony prováděné 1x za 6 měsíců
  • Úkony prováděné 1x ročně
  • Úkony prováděné 1x za 2 roky
  • Úkony prováděné 1x za 3 roky
  • Úkony prováděné 1x za 5 let
  • Úkony prováděné 1x za 9 let
  • Dokumentace

Ceny se upřesňují po prohlídce konkrétního zařízení, přičemž jsou uzpůsobeny celkovému rozsahu zakázky. Orientační ceny jsou uváděny bez příslušného DPH a cestovného.